Regulamin Portalu

Postanowienia wstępne.

 1. Wydawcą portalu FSMportal.pl (dalej Portal) jest Klarcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 69A lok. 25, 00-864 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583075 (dalej Wydawca lub Administrator).

 2. Portal umieszczony jest w domenie FSMportal.pl pod adresem: https://www.FSMportal.pl.

 3. Niniejszy Regulamin Portalu (dalej Regulamin) stanowi integralną część Portalu. Regulamin określa zasady dostępu do treści oraz warunki korzystania z Portalu przez jego Użytkowników. Korzystanie z Portalu wymaga przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Portal działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zm.), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte na stronie Polityka Prywatności.

 5. Usługi udostępniane w Portalu mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Ponadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Portalu może wymagać Rejestracji Użytkownika.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu:
  • dostęp do sieci Internet;
  • dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie treści HTML na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon);
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w postaci mediów strumieniowych (dźwięk i wideo) oraz plików PDF i flash.

Zawartość Portalu.

 1. Celem Portalu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych przez Wydawcę oraz dostępu do treści rozpowszechnianej w formie newsletterów.

 2. Wszelkie prawa do Portalu należą do Wydawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, zdjęć, filmów, materiałów PDF i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane.

 3. Portal w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 4. Korzystanie przez Użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.

 5. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawcy lub bez pisemnej zgody innych podmiotów uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Portalu artykułów. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i karnego.

 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Portalu można uzyskać kontaktując się z nami przez Formularz kontaktowy.

 7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu, pod warunkiem, że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych.

Postanowienia końcowe.

 1. Wydawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Portalu i poszczególnych usług dostępnych w nim, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Portalu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.

 2. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości jego działania.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Portalu prosimy składać przez Formularz kontaktowy. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania Portalu powinny być zgłaszane Administratorowi przez Formularz kontaktowy.

 5. Regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania go na stronie Portalu. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Portalu.

FSMportal.pl
ul. Żelazna 69A/25, 00-864 Warszawa
+22 12 34 678 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


© 2018 FSMportal.pl, All Rights Reserved